رم بالا


ارتقای کدام قطعه‌ی کامپیوتر تأثیر بیشتری بر عملکرد دارد؟

/pc-assembly

آیا کامپیوتر دسکتاپ شما برای انجام کارهای مورد انتظار به اندازه‌ی کافی سریع نیست؟ آیا برای کارهایی مانند طراحی مدل‌های سه‌بعدی و ادیت فیلم‌ها زمان زیادی تلف می‌شود؟ در این صورت به نظر می‌رسد که باید برخی از قطعات کامپیوتر را ارتقا بدهید. در این میان اگر بودجه‌ی محدودی دارید، مطمئنا فقط از پس هزینه‌ی یک قطعه برمی‌آیید. به همین خاطر سوالی که مطرح می‌شود این است که ارتقای کدام قطعه بیشترین تاثیر را بر عملکرد کامپیوتر دارد؟