آرش فردوسی نابغه ایرانی استعداد ایرانی


بیوگرافی آرش فردوسی؛ موسس ایرانی آمریکایی دراپ باکس

/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C

آرش فردوسی کارآفرین ایرانی آمریکایی، دانشجوی انصرافی دانشگاه ام‌آی‌تی و یکی از مؤسسان سرویس محبوب دراپ باکس است.